365 )นายกเทศมนตรีประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนบ้านกระดาน และบ้านโนนทองพัฒนา

วันศุกร์ที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ได้ทำโครงการประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ณ  วัดบ้านกระดาน  มีพี่น้องชาวบ้านกระดาน  หมู่ที่  ๖ และพี่น้องชาวบ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว  เพื่อเสนอแนวความคิด  และวิธีการพัฒนาหมู่บ้าน  และถนนสายต่างๆ  ที่ยังไม่ได้พัฒนา  โดยให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้เสนอมาและทำการประชาคมแผนต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 20 มี.ค. 58 เวลา 12:24 น. โดย super