361 )ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  และชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  เพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลบัลลังก์  และโครงการจัดทำแผนขอรับโครงการเงินอุดหนุน  ประจำปี  ๒๕๕๘  พร้อมนี้ยังได้หารือกับคณะกรรมการศูนย์  เกี่ยวับการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  จากการประชุมนี้เพื่อให้คณะกรรมการและศูนย์ได้มีการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ข่าว ณ วันที่ 12 มี.ค. 58 เวลา 17:26 น. โดย super