360 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

พุธที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘  โดยมีคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมในการเตรียมงานจัดงานเทศกาลกินตาล  และรำบวงสรวงคุณย่าโม พร้อมนี้นายกเทศมนตรียังกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่พนักงาน  และทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 58 เวลา 10:03 น. โดย super