359 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเยี่ยมผู้พิการและเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่

วันจันทร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ  พร้อมด้วย  ผอ.กองช่าง  นักพัฒนาชุมชน  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ ๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยนายกเทศมนตรีดูบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากผู้พิการรายนี้ไม่มีที่พักอาศัย  และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของบ้านที่ได้รับบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน  ๘๔  พรรษา  ให้เป็นที่พักอาศัย  ซึ่งได้สั่งการให้  ผอ.กองช่างเทศบาลดูความเสียหายและประมาณราคาในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการคนดังกล่าว  และจะเร่งหางบประมาณ  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

ข่าว ณ วันที่ 09 มี.ค. 58 เวลา 16:09 น. โดย super