358 )ซ่อมแซมถนนสายหลักบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาบางส่วน  ได้ลงพื้นที่บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดูการดำเนินงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหลักของหมู่บ้าน  ที่ได้รับความชำรุดเนื่องจากมีรอยแยกขนาดกว้างและยาวตลอดเส้นทาง  โดยนายกเทศมนตรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่ชายช่วยกันนำยางมะตอยมาช่วยในการซ่อมแซม  ทั้งนี้พี่น้องชาวบ้านเมืองเก่าทั้งผู้นำในหมู่บ้านได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม  เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ  และยังเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ้านเมืองเก่า

ข่าว ณ วันที่ 10 มี.ค. 58 เวลา 12:41 น. โดย super