355 )ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดูผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ

วันพุธที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ  ปลัดเทศบาล  ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ซึ่งกำลังเร่งเทพื้น  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  สั่งการให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินงาน  และเน้นตามแบบแปลน  จากการดำเนินงานมาก็ได้ฐานรากเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนหนึ่งที่ก่อสร้างมา

ข่าว ณ วันที่ 04 มี.ค. 58 เวลา 14:26 น. โดย super