353 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีรับและแสดงมุฑิตา สักการะพระครูโสภณ ธรรมวิสุทธิ์

วันพุธที่  26  กุมภาพันธ์  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ร่วมพิธีรับและแสดงมุฑิตาสักการะ  พระครูโสภณ  ธรรมวิสุทธิ์ จากเจ้าอาวาสชั้นโท   เป็นเจ้าอาวาสชั้นเอก  (จร.ชอ.)  ณ  วัดบ้านโนนสะอาด  ต.บัลลังก์   อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  มีพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์ร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 10:56 น. โดย super