352 )พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

อังคารที่  24  กุมภาพันธ์  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ  ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  แก่พระสังฆาธิการ  ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค  10-11-12  ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร  อ.พระธาตุพนม  จ.นครพนม

ซึ่งพระครูโสภณ  ธรรมวิสุทธิ์  ได้เลื่อนจากเจ้าอาวาสสชั้นโท  เป็นเจ้าอาวสาสชั้นเอก  (จร.ชอ.)  มีผู้นำท้องถิ่นตำบลบัลลังก์ร่วมเดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี่้

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 10:47 น. โดย super