351 )พิธิไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อาทิตย์ที่  22  กุมภาพันธ์  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบืออ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557  ณ  วัดโนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.พ. 58 เวลา 12:47 น. โดย super