347 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูต้นคูณที่ดำเนินการปลูกช่วงระยะที่ ๒

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูต้นคูณที่ดำเนินการปลูกช่วงระยะที่ ๒วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ดูผลการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  โดยการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นคูณ ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำทำการรดน้ำต้นไม้ตั้งแต่หน้าเทศบาลถึงป้ายตำบล

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 9:56 น. โดย super