345 )พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บัลลังก์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕

วันจันทร์ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  บัลลังก์เกมส์  ครั้งที่ ๓๕  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ร่วม  ๕  วัน  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้าน  นักกีฬาและพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีเปิดและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรี  ได้เชิญนายอำเภอโนนไทยปลูกต้นไม้เพื่่อเป็นศิริมงคล  โดยทำการปลูกรอบสนามกีฬากลางบ้านคูเมือง

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 10:51 น. โดย super