344 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันวันจันทร์ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย  ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  โดยนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งดำเนินการโดยพันตรียุทธศาสตร์ ไชยราช หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย  กรมทหารราบที่  ๒๓  นครราชสีมา  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมรับฟังในการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยดังกล่าว

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.พ. 58 เวลา 15:26 น. โดย super