343 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ และคณะเข้ารับฟังนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ และคณะเข้ารับฟังนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เข้าพบนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนครราชสีมา  เขตการศึกษา  ๑๑  ในการดำเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล  และแนวทางการของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และโครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จากการที่ได้พบปะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ทำให้ได้รับทราบถึงแนวทางและนโยบายการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 8:58 น. โดย super