342 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมทอดผ้าป่าศูนย์ศึกษาพิเศษนครราชสีมา

เสาร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพิเศษนครราชสีมา)  และคณะ  ได้ร่วมทอดผ้าป่าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนครราชสีมา  เขตการศึกษา  ๑๑  โดยมีนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน  โดยในวันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนร่วมนำต้นผ้าป่ามาทอดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก  พร้อมนี้ยังได้รับชมการแสดงของน้องๆ  ศูนย์ศึกษาพิเศษ  ทั้งนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพิเศษ  ก็ได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและได้เยี่ยมชมห้องเรียนตามความพิการด้านต่างๆ  และกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 14:48 น. โดย super