341 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคูเมือง

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคูเมืองวันอังคารที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๒๐.๐๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคูเมือง หมูที่ ๓  โดยแจ้งถึงผลการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  ณ สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  และส่วนหนึ่งคือพี่น้องในหมู่บ้านได้ประโยชน์  พร้อมขอให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  โดยนายชุมพล  เกตกลางดอน  ผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องประชาชนได้ขอบคุณท่านนายกที่ได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการในครั้งนี้

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 11:35 น. โดย super