340 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลาง

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำสนามกีฬากลางคูเมือง  พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน  โดยห้องน้ำที่แรกจะติดกับสนามกีฬากลาง  และห้องน้ำที่สองจะติดกับอาคารประชุมหมู่บ้านเยื้องสนามกีฬากลาง  โดยสามารถเปิดใช้อย่างเป็นทางการ  และพร้อมในงานการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์  คร้ังที่ ๓๕

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.พ. 58 เวลา 9:27 น. โดย super