339 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรจากหน้าโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  ถึงป้ายตำบลบัลลังก์  โดยการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้  ในงานมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ  มณฑลทหารราบที่ ๒๓  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  ครู  นักเรียน  ตำรวจชุมชน  และพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ได้มาร่วมงานตามโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  เมื่อการดำเนินการปลูกต้นคูณสลับกับต้นแคนาเสร็จสิ้นจะทำให้ถนนเข้าเขตตำบลบัลลังก์  มีความสวยงาม  การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้น  และจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยดูแลต้นไม้เป็นประจำ

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.พ. 58 เวลา 12:37 น. โดย super