336 )ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีการเตรียมการดังนี้   เตรียมต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  และการจัดงานวันผู้สูงอายุเทศบาลในวันที่ 9 เมษายน 2558

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.พ. 58 เวลา 14:17 น. โดย super