335 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  โดยมีว่าที่ร้อยตรีปราญช์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมประชุมกำหนดการและการเตรี่ยมความพร้อมในการเตรียมงานต่างๆ  ในเดือนนี้  พร้อมกล่าวต้อนรับพนักงานที่ย้ายมาใหม่จำนวน  4  ท่าน  โดยในเดือนนี้จะมีงานปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางในวันที่  12  และการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์  ครั้งที่ 35  ในระหว่างวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2558  นี้

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 58 เวลา 9:31 น. โดย super