334 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ดูการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางคูเมือง

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ดูการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางคูเมืองวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  กองช่างเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสนามกีฬากลางคูเมือง  เพื่อรองรับและให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาชมการแข่งขันกีฬา  โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังกเกมส์  ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่ 14-18  กุมภาพันธ์  2558  นี้

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 13:05 น. โดย super