333 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงในการบริโภค

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงในการบริโภควันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับในประชาชน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ผู้นำหมู่บ้าน  อสม.  เด็กนักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองเข้าร่วมรับฟัง  และทราบถึงวิธีการป้องกัน  การบริโภคอาหาร  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 11:42 น. โดย super