332 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ดูผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ดูผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน  ได้เดินทางไปดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  ซึ่งถ้าดำเนินงานแล้วเสร็จก็จะทำให้ถนนสายดังกล่าวเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น 

ข่าว ณ วันที่ 30 ม.ค. 58 เวลา 10:03 น. โดย super