331 )การดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

การดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน  ได้ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาล  ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานด้วยการวางฐานราก  และก็ตั้งเสาอาคาร  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีได้สั่งการให้ช่างผู้ควบคุมงานของเทศบาล  ทำการควบคุมตรวจสอบวัสดุงานก่อสร้างต่างๆ  เพื่อให้อาคารทำการก่อสร้างได้มาตรฐานต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 29 ม.ค. 58 เวลา 17:44 น. โดย super