330 )ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาเทศบาลตำบลบัลลังก์

ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาเทศบาลตำบลบัลลังก์วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  10.30 น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ผู้ใหญ่บ้านบางส่วน  ร่วมต้อนรับนางสุลาวรรณ  กลีบกลางดอน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  ได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยนายสมเกียรติ์  กังศรานนท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง  พร้อมด้วยปลัด  เจ้าหน้าที่พนักงานได้ร่วมเดินทางมาส่ง  ซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาจะทำงานในส่วนของกองการศึกษาต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.พ. 58 เวลา 10:09 น. โดย super