329 )การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงระยะ รพ.สต.สระตะเฆ่

การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงระยะ รพ.สต.สระตะเฆ่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ดูการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ระยะที่สองช่วงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่  ด้วยการตัดหญ้า  เก็บกิ่งไม้  เพื่อให้สะอาดสวยงาม  โดยหลังจากการปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จก็จะมีการทำความสะอาดพื้นที่ไหล่ทางด้วย  ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานชายช่วยกันดูแลเป็นระยะๆ ต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 58 เวลา 8:54 น. โดย super