328 )โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางช่วงระยะบ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางช่วงระยะบ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8วันจันทร์ที่  26  มกราคม  2558  เวลา  16.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปดูการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ระยะที่สอง  จากบ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8  ถึงป้ายตำบล  ซึ่งทางพนักงานผู้ชายได้ช่วยกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์คือให้สองข้างทางมีต้นคูณและต้นแคนาปลูกขึ้นดูสวยงามเป็นระเบียบ  และผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 15:18 น. โดย super