327 )ตรวจสอบผลการดำเนินงานถนนคอนกรีตสายบ้านกระดาน-บ้านโนนทองพัฒนา

ตรวจสอบผลการดำเนินงานถนนคอนกรีตสายบ้านกระดาน-บ้านโนนทองพัฒนาวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2557  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจสอบผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ  บ้านกระดาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ 16  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะเร่งให้ดำเนินการแล้วเสร็จในเร็ววันเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในการสัญจรผ่านไปมา  และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 16:48 น. โดย super