326 )ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาวันจันทร์ที่  26  มกราคม  2558  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมต้อนรับคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11  จังหวัดนครราชสีมา  ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการทำงานกับท่านนายก  เนื่องจากนายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพิเศษอีกด้วย  จึงเป็นการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 8:49 น. โดย super