325 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ประธานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสัญจร เขต 5

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ประธานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสัญจร เขต 5วันจันทร์ที่  26  มกราคม  2558  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสัญจร  เขต 5  ครั้งที่  1  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง  โดยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาเขต 11  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเขตพื้นที่อำเภอโนนไทยร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 8:29 น. โดย super