324 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมพัฒนาถนนบ้านกระดานและบ้านโนนทอง

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมพัฒนาถนนบ้านกระดานและบ้านโนนทองวันพฤหัสบดีที่  22  มกราคม  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  และผู้นำหมู่บ้านพร้อมพี่น้องชาวบ้านกระดาน หมู่ที่ 6  และบ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ 16  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   ดำเนินการพัฒนาถนนสายกลางบ้านและรอบหมู่บ้านทั้งสองหมู่  เพื่อปรับเกรดให้ถนนมีความกว้างมากขึ้น  เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ  และการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 58 เวลา 17:57 น. โดย super