322 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนชลประทานสายโคกสวาย

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนชลประทานสายโคกสวายวันพุธที่  14  มกราคม  2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พร้อมด้วย  ผอ.กองช่างเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนชลประทานสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุด  เป็นหลุม  เป็นบ่อ  ในการนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีเตรียมการถ่ายโอนถนนสายดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 15 ม.ค. 58 เวลา 11:39 น. โดย super