312 )การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เทศบาลตำบลบัลลังก์

การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เทศบาลตำบลบัลลังก์วันพุธที่ 7 มกราคม 2558  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์   ได้ดำเนินการให้พนักงานชายทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สองไหล่ทางระหว่างช่วงป้ายตำบลถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อเตรียมการปลูกต้นคูณต่อจากโครงการเดิมที่ทำไว้  ดังนั้น  ถนนสายดังกล่าวจะมีความสะอาด  สวยงามไปด้วยต้นไม้ที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบ  และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ข่าว ณ วันที่ 07 ม.ค. 58 เวลา 9:24 น. โดย super