311 )ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 11 นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 11 นครราชสีมาวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวเปิดการประชุม  ณ  ห้องประชุมโคราชศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  ครั้งที่ 1/2558  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อระเบียบวาระ

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 58 เวลา 14:09 น. โดย super