310 )ศูนย์ศึกษาพิเศษนครราชสีมาจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558

ศูนย์ศึกษาพิเศษนครราชสีมาจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558ศูนย์ศึกษาพิเศษนครราชสีมา  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  สำหรับเด็กพิการ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ  โดยมีผู้ปกครองพาเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่ศูนย์ศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11  นครราชสีมา  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานศูนย์ศึกษาพิเศษฯ)  เป็นประธานกล่าวเปิดงานปีใหม่สุขสันต์  วันเด็กสุขขี  พร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญว่า  “ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต”  โดยมีนายรังสิสวัฒิ  สุวรรณ์โรจน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11  นครราชสีมา  กล่าวรายงาน   เพื่อให้เด็กพิการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็ก  เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป  เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เด็กพิการ  ผู้ปกครองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง  และพัฒนาบุตรหลานของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสต่อไป  รวมทั้งเป็นการร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรต่างๆ  ในการแสดงออกถึงความรัก  ความเมตตา  ความเอื้ออาทร  ที่มีต่อเด็กพิการ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงศักยภาพ  และความสามารถของตน  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการมอบของขวัญแก่เด็กพิการ  การจับแจกรางวัลพิเศษ  การแสดงของเด็กพิการ  รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  ที่ได้นำอาหารมาออกบูธเพื่อให้เด็กพิการได้กินฟรีตลอดงาน

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 58 เวลา 13:03 น. โดย super