308 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 1/2558

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 1/2558วันพุธที่ 7 มกราคม 2558  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  ประจำเดือนมกราคม   ครั้งที่ 1/2558  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  จัดบริเวณด้านหน้าเทศบาล  และการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำการต้อนรับพร้อมแนะนำผู้มาติดต่อราชการ

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 58 เวลา 17:22 น. โดย super