307 )ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์วันศุกร์ที่  26  ธันวาคม  2557  เวลา  09.30 น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดการประชุมการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  กล่าวเปิดการประชุม  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาล  ซึ่งผลการประชุมได้กำหนดให้วันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558  ที่ทางเทศบาลจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก ๆ  ในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์  จัด  ณ  บริเวณด้านหน้าเทศบาล  ซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการจัดงานให้เด็ก ๆ  ได้เล่น ได้แสดงออก ฯ  เป็นประจำทุกปี

ข่าว ณ วันที่ 26 ธ.ค. 57 เวลา 14:33 น. โดย super