306 )งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์วันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2557  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ 2558  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  กล่าวเปิดงานซึ่งมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  คณะครู  ผอ.รพ.สต.คูเมือง  ตำรวจชุมชนตำบลบัลลังก์  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมในวันนี้พร้อมคูปองจับของขวัญวันปีใหม่  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของหน่วงานและผู้นำในตำบล

ข่าว ณ วันที่ 30 ธ.ค. 57 เวลา 15:23 น. โดย super