305 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เขาพบพลโทมารุต และพลโทวิชัย พร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เขาพบพลโทมารุต และพลโทวิชัย พร้อมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558วันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2557  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางเข้าพบพลโทมารุต  ลิ้มเจริญ  และพลโทวิชัย  แชจอหอ  เพื่ออวยพรเนืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558  และมอบกระเช้าขอบคุณท่านที่ได้ดูแล  และประสานงานในด้านต่างๆ  เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลบัลลังก์  อีกทั้งยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57 เวลา 17:26 น. โดย super