304 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เร่งตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและถนนสายบ้านหนองแวง ม.2

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เร่งตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและถนนสายบ้านหนองแวง ม.2ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28  ธันวาคม  2557  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ให้เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าเทศบาลเร่งดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้กับพี่น้องชาวบ้านสระขุด  หมู่ที่  14  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชน  และจะเริ่มทำการซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่ได้แจ้งเข้ามา   พร้อมนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรียังได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานถนนคอนกรีต  และการปะซ่อมแซมถนนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชาย  ณ  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  2  เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาด้วยความสะดวก  ลดอุบัติเหตุ  และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  ต่อไป 

ข่าว ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57 เวลา 16:42 น. โดย super