303 )ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒

ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒วันพุธที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เดินทางไปให้กำลังใจพนักงานที่ดำเนินงานซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๒  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน  พร้อมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 24 ธ.ค. 57 เวลา 12:36 น. โดย super