302 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบึงคำคู

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบึงคำคูวันพุธที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ร่วมพิธีมอบทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมพิธีและรับทุนทางการศึกษา

ช่วงเวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีและคณะได้เดินทางไปวัดโนนเจดีย์  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พนักงานได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้  ต้นไม้  พร้อมขนย้ายโอ่งน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดให้ดูสะอาด  สวยงาม  เหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติธรรม

ข่าว ณ วันที่ 24 ธ.ค. 57 เวลา 15:23 น. โดย super