297 )กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  นายเคลื่อน  งิมขุนทด  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่พนักงานบางส่วน  ได้ลงพื้นที่พบปะ  พูดคุย  แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งมีถุงยังชีพมามอบให้ด้วยในพื้นที่หมู่ที่เป็นตัวแทน  ทั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุไม่สามารถลงพื้นที่ได้ครบทุกคนแต่ก็จะคอยห่วงใยและช่วยเหลือกันตามโอกาสอันควรต่อไป 

ข่าว ณ วันที่ 18 ธ.ค. 57 เวลา 15:22 น. โดย super