296 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแจง

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแจงวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมต้อนรับพลโทลือพงศ์ – คุณนายเมธารัศมิ์  โชติวิทยากาญจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  ที่ได้บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแจง  หมู่ที่ ๙  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดี   ซึ่งพลโทลือพงศ์-คุณนายเมธารัศมิ์ฯ  เคยได้จัดผ้าป่าทางการศึกษามายังโรงเรียนบ้านหนองแจงแล้วครั้งหนึ่ง  พร้อมนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณท่านที่ได้มองเห็นคุณค่าของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้  จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ข่าว ณ วันที่ 18 ธ.ค. 57 เวลา 14:20 น. โดย super