295 )ต้อนรับร้อยเอกวินัย เสาแก้ว ที่มาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ต้อนรับร้อยเอกวินัย เสาแก้ว ที่มาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันอังคารที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมต้อนรับร้อยเอกวินัย  เสาแก้ว  หน.ฝกง.สร.๓  และคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี  ได้พูดคุยถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เนื่องจากสภาพตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ไม่มาก  ทั้งนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับการขาดแคลนงบประมาณในการขุดลอก  และพร้อมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  มาเพื่อดำเนินงาน  เพราะอ่างเก็บน้ำฯ  ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์  ตำบลบ้านวัง  ตำบลสำโรง  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  ไปจนถึงเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  หากมีงบประมาณขุดลอกก็จะทำให้กลุ่มเกษตรกรตามพื้นที่ที่กล่าวมามีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร  และอุปโภค  บริโภค  ต่อไป.

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 57 เวลา 9:08 น. โดย super