294 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาวันพุธที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา  ซึ่งมอบโดยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบึงคำคู  มีนักเรียนจากโรงเรียนบึงคำคู  และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีเข้ารับมอบทุนทางการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจการเรียน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.และคณะครู  ผู้ปกครอง  เด็กนักเรียนร่วมรับมอบทุนทางการศึกษาในวันนี้

ข่าว ณ วันที่ 17 ธ.ค. 57 เวลา 11:55 น. โดย super