292 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์แห่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์แห่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.วันพุธที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดสัปดาห์แห่งการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  และข้อมูลพื้นฐาน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเข้าร่วมรับฟัง  ณ  ที่ทำการโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ให้ความรู้โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทย  ในการรับฟังการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  นั้นสามารถทำให้เราทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตอย่างไร  หน่วยงานราชการและท้องถิ่นได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน   และเอกชนสามารถวางแผนในการลงทุนธุรกิจได้.

ข่าว ณ วันที่ 17 ธ.ค. 57 เวลา 8:14 น. โดย super