291 )การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเข้าร่วมอบรม  ในวันอังคารที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีหัวข้อการบริหารจัดการน้ำสู่ความเข้มแข็ง  บรรยายโดยนายภานรินทร์  ภาณุพินทุ  ฝจน.คป.นครราชสีมา  และการวางแผนส่งน้ำประจำฤดูกาล  บรรยายโดยนางสาวมทิตา  เพ็ชรจะบก  ฝสบ.คป.๔  ในการอบรมนี้สามารถนำความรู้และแนวทางการปฏิบัติมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว ณ วันที่ 16 ธ.ค. 57 เวลา 16:38 น. โดย super