283 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศตรีตำบลบัลลังก์ร่วมเกี่ยวข้าวนาวาน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศตรีตำบลบัลลังก์ร่วมเกี่ยวข้าวนาวานวันอังคารที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่บางส่วน  ได้ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวนาวาน  ซึ่งไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนักในปัจจุบันนี้โดยนาข้าวแปลงดังกล่าวเป็นของนายสมศักดิ์  เถื่อนสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  หมู่ที่  ๑๙  ตำบลบัลลังก์  ซึ่งเก็บเกี่ยวไม่ทันและประสบปัญหาฝนตกหนักเมื่องช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ทำให้นาข้าวถูกน้ำท่วมและรวงข้าวหักจมอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จึงได้มีการขอแรงของพี่น้องชาวบ้านโนนเจดีย์และโนนเจดีย์พัฒนามาช่วยเกี่ยวซึ่งเรียกว่า  “นาวาน”  ทำให้เราได้เห็นว่าความร่วมแรงร่วมใจกันจะทำให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน  ตำบลของเราต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 57 เวลา 9:03 น. โดย super