280 )ประชุมเจ้าหน้าที่เข้าเวรศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์

ประชุมเจ้าหน้าที่เข้าเวรศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีจ่าเอกชาย  ศรีสุพรรณ์  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นทุกกรณี  ให้มีการเตรียมพร้อมอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนโดยเทศบาลได้มีเบอร์กลางที่สามารถติดต่อได้ทันท่วงที  สามารถแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินมาได้ที่เบอร์  044-756490  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้เน้นให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  เมื่อมีการประสานงานเข้ามา  ทุกคนต้องพร้อมปฏิบัติงาน  ซึ่งในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพูดคุยถึงผลการดำเนินงานข้อดีข้อเสีย  เพื่อนำมาปฏิบัติและแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ย. 57 เวลา 15:21 น. โดย super