278 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประธานในพิธีกล่าวเปิดการตรวจรับรองสิทธิฯผู้มีรายได้น้อย

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประธานในพิธีกล่าวเปิดการตรวจรับรองสิทธิฯผู้มีรายได้น้อยวันศุกร์ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการตรวจสอบและรับรองสิทธิตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา โนนไทย  เป็นผู้ออกมาดำเดินงานดังกล่าว  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลคอยช่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  และตำบลใกล้เคียงที่มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลบัลลังก์  ในงานมีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรจำนวน  ๑๙  หมู่บ้าน  ที่มีรายชื่อมาตรวจและรับรองสิทธิผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พนักงานจัดเตรียมสถานที่  เต้น  เก้าอี้  และน้ำดื่ม  มาให้บริการพี่น้องประชาชน  ณ  บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์  ซึ่งกองการเกษตรเทศบาลได้บริการด้านถ่ายเอกสารประกอบการยื่นหลักฐานเอกสารที่ยื่นนั้นเป็นสำเนาบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  สมุดบัญชีที่มีการหมุนเวียน  พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง  และเขียนเบอร์โทรศัพท์  เพื่อทางเจ้าหน้าที่  ธกส.สาขาโนนไทย  จะได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 11:11 น. โดย super